Kom gratis på kanalrundfart søndag d. 6. november i København


Kære medlemmer

Kom gratis på kanal rundfart på søndag d.6.11.2016.

Afgang fra Stormbroen ved Thorvaldsens museum i København  kl.10.30.

Da deltagerne ved den Europæiske Fragilt X konference skal ud og sejle sightseeing tour, vil det glæde os at inviterer jer familier med. Først til Mølle… vi har ca 60 ekstra pladser !!!!!

SU senest fredag d.4.11.16 på formand@fragiltx.dk

Husk desuden vores fyraftens arrangement mandag d.7 november kl.17-19 på Kennedy centeret.
Med amerikanske Robert Miller, stifter af den nye internationale FragiltX forening.
SU er rykket til fredag d.4.11.16. På formand@fragiltx.dk

På vegne af bestyrelsen,

Eva Bryld, Formand

Temadage om Fragilt X Syndrom for fagpersoner og familier i Aarhus og København

Kære medlemmer,

Det er med stort glæde at vi her kan sende dele invitationen til fire temadage, der er lavet af fagpersonalet på Center for Fragilt X Syndrom på Kennedy Centret:

Temadag for fagpersoner i Aarhus d. 23. november 2016
Temadag for private/pårørende i Aarhus d. 24. november 2016

Temadag for fagpersoner i Glostrup d. 30. marts 2017
Temadag for private/pårørende i Glostrup d. 31. marts 2017

Det er en god mulighed for at få ny information om forskning og diverse redskaber til at håndtere hverdagen. Specielt til jer medlemmer der ikke deltager i familiekurset i Gjern.

Det var tidligere også Kennedy Centret der stod for disse arrangementer, så det er dejligt de nu får den arbejdsbyrde tilbage, så vi i bestyrelsen kan koncentrere os om andre ting vedrørende Fragilt X Syndrom.

Vi gør opmærksom på at medlemmer af foreningen kan deltage gratis, da betaler foreningen deltagergebyret. Det er derfor vigtigt at du ved tilmelding skriver din navn og medlemsnummer. Så afregner foreningen med Kennedy Centret. Husk: medlemskaber gælder husstanden. Skal du have andre fra familien eller venner med kan de med stor fordel melde sig ind i foreningen for 200 kr årligt. Du kan melde dig ind her.

Vi håber på nogle gode dage. Del endelig invitationen ud og send den gerne på email til sagsbehandlere, pædagoger og andre der har med jeres børn at gøre i hverdagen.

Med venlig hilsen

bestyrelsen

Invitation til generalforsamling 2016

Foreningens generalforsamling bliver afholdt fredag d. 30. september 2016 kl. 20 på adressen:

Dayz Søhøjlandet
Lille Amerika 10
8883 Gjern

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab, samt fastsættelse af kontingent for næste år.
  Årsregnskab 2015-16 til godkendelse
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 200,00 pr. år.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
  Bestyrelsen foreslår ændring at ændre foreningens regnskabsår, så det følger kalenderåret. Dette indebærer en vedtægtsændring som bestyrelsen ønsker godkendt.
 6. Indkomne forslag fra medlemmerne
  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest seks uger inden generalforsamlingen.
 7. Valg til bestyrelsen
  På valg er 
  Anni Hauerslev (kasserer, genopstiller), Frederik Raabye (ordinært medlem, genopstiller) og Dorte Christoffersen (suppleant). 
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen