Kursusweekend for Fuldmuterede Fragilt X piger og kvinder

7-9 september 2018.

Er du min. 15 år, eller tæt på 😉
Så tilbyder foreningen weekend i København til udveksling af erfaringer og hygge.

Hvad er svært i hverdagen?
Hvad kan vi bruge hinanden til?
Tips og tricks i hverdagen?
Styrk dit selvværd!!!!

Vi mødes fredag og slutter søndag efter en hyggelig gå tur

Deltager betaling 500 kr.

Nærmere program følger sammen med adresse i København

Du SKAL være medlem
Af “Landsforeningen for Fragilt X Syndrom i Danmark” for at kunne deltage.

Tilmelding senest d.15 august på formand@fragiltx.dk

God Sommer.

På vegne Bestyrelsen

Eva Bryld
Formand

Invitation til generalforsamling 2018

Kære medlemmer

Foreningens generalforsamling bliver afholdt fredag d. 28. september 2018 kl. 20 på adressen:

Dayz Søhøjlandet
Lille Amerika 10
8883 Gjern

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Formandens beretning
 4.  Fremlæggelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent for næste år.
 5. Årsregnskab 2017-18 til godkendelse
  (Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 200,00 pr. år.)
 6. Forslag fra bestyrelsen.
 7. Indkomne forslag fra medlemmerne
  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest seks uger inden generalforsamlingen.
 8. Valg til bestyrelsen
  Valg af kasserer (2 år) Harriet Fabrin ønsker at genopstille.
  Valg af 1 bestyrelsesmedlem (2 år) Conni Lyngholm Thomsen ønsker at genopstille.
  Valg af 2 suppleanter (1 år)
  Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Invitation til generalforsamling 2017

Foreningens generalforsamling bliver afholdt fredag d. 29. september 2017 kl. 20 på adressen:

Dayz Søhøjlandet
Lille Amerika 10
8883 Gjern

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab, samt fastsættelse af kontingent for næste år.
  Årsregnskab 2016-17 til godkendelse
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 200,00 pr. år.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
 6. Indkomne forslag fra medlemmerne
 7. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest seks uger inden generalforsamlingen.
 8. Valg til bestyrelsen
  Valg af formand (2 år) (Eva genopstiller)
  Valg af kasserer (1 år)
  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (2 år)
  Valg af 1 bestyrelsesmedlem (1 år)
  Valg af 2 suppleanter (1 år)
  På valg er Eva Bryld, (Formand, genopstiller), Anita Pedersen (Ordinært medlem, genopstiller ikke) og Marie-Louise Bjerg (ordinært medlem, genopstiller ikke). Desuden ønsker Frederik Raabye (ordinært medlem) og Anni Haurslev (Kasserer) at træde ud af bestyrelsen. Situationen er desværre den at kun formanden er tilbage. Alle medlemmer med overskud til at hjælpe foreningen opfordres derfor til at stille op til bestyrelsen som ordinært medlem eller suppleant til bestyrelsen.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen