Temadage om Fragilt X Syndrom for fagpersoner og familier i Aarhus og København

Kære medlemmer,

Det er med stort glæde at vi her kan sende dele invitationen til fire temadage, der er lavet af fagpersonalet på Center for Fragilt X Syndrom på Kennedy Centret:

Temadag for fagpersoner i Aarhus d. 23. november 2016
Temadag for private/pårørende i Aarhus d. 24. november 2016

Temadag for fagpersoner i Glostrup d. 30. marts 2017
Temadag for private/pårørende i Glostrup d. 31. marts 2017

Det er en god mulighed for at få ny information om forskning og diverse redskaber til at håndtere hverdagen. Specielt til jer medlemmer der ikke deltager i familiekurset i Gjern.

Det var tidligere også Kennedy Centret der stod for disse arrangementer, så det er dejligt de nu får den arbejdsbyrde tilbage, så vi i bestyrelsen kan koncentrere os om andre ting vedrørende Fragilt X Syndrom.

Vi gør opmærksom på at medlemmer af foreningen kan deltage gratis, da betaler foreningen deltagergebyret. Det er derfor vigtigt at du ved tilmelding skriver din navn og medlemsnummer. Så afregner foreningen med Kennedy Centret. Husk: medlemskaber gælder husstanden. Skal du have andre fra familien eller venner med kan de med stor fordel melde sig ind i foreningen for 200 kr årligt. Du kan melde dig ind her.

Vi håber på nogle gode dage. Del endelig invitationen ud og send den gerne på email til sagsbehandlere, pædagoger og andre der har med jeres børn at gøre i hverdagen.

Med venlig hilsen

bestyrelsen

Invitation til generalforsamling 2016

Foreningens generalforsamling bliver afholdt fredag d. 30. september 2016 kl. 20 på adressen:

Dayz Søhøjlandet
Lille Amerika 10
8883 Gjern

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab, samt fastsættelse af kontingent for næste år.
  Årsregnskab 2015-16 til godkendelse
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 200,00 pr. år.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
  Bestyrelsen foreslår ændring at ændre foreningens regnskabsår, så det følger kalenderåret. Dette indebærer en vedtægtsændring som bestyrelsen ønsker godkendt.
 6. Indkomne forslag fra medlemmerne
  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest seks uger inden generalforsamlingen.
 7. Valg til bestyrelsen
  På valg er 
  Anni Hauerslev (kasserer, genopstiller), Frederik Raabye (ordinært medlem, genopstiller) og Dorte Christoffersen (suppleant). 
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Invitation og tilmelding til familiekursus i Gjern 2016

Kære Medlemmer

Vi sender her invitation og program til Fragilt X familiekursus fredag den 30.september til søndag den 2. oktober 2016.

Kurset afholdes:
Dayz, Søhøjlandet
Lille Amerika 10
8883 Gjern.
Weekenden vil indeholde en blanding af oplæg fra eksperter med viden om Fragilt X, foredrag, undervisning, workshops, viden udveksling og hyggeligt samvær med andre Fragilt X-familier.

Der vil være ankomst til husene fredag 30. september fra kl.15.00 (kurset starter kl.18.00) og afrejse søndag 2. oktober kl.12.15.

Ønsker I at ankomme torsdag kan dette tilkøbes for 800 kr. pr. hus (uden mad). Skriv til Eva for info. Prisen for kurset, mad og ophold i 2,3,4 eller 6 personers hus, men uden drikkevarer til måltiderne er samme pris som sidste år, da vi igen har modtaget fondsmidler.

Voksen: 800,00 kr. pr. person
Børn: 200,00 kr. pr. barn (GÆLDER UNDER 18 ÅR).
HUND: 350,00 kr. (skal oplyses ved tilmelding)
HUSK: sengelinned og håndklæder (ellers kan det lejes for 120,00 kr.) Skal forudbestilles hos Eva.

TILMELDING og Specielle ønsker om at dele hus m.m. skal aftales med Eva. IKKE direkte til Søhøjlandet. Dette gælder også ønsker om speciel kost – børneudstyr m.m.

Har I spørgsmål til kurset generelt så kontakt Eva på telefon23490317 eller på mail: formand@fragiltx.dk på denne mail kan I også tilmelde jer eller tilmelde jer herunder.

Oplys venligst:
Medlemsnummer. Fulde navne og alder på alle der deltager. Gerne hvem der er fuldmuteret (af hensyn til planlægning af lege og udendørs aktiviteter). Hvem der ønsker at bo sammen, have huse ved siden af hinanden m.m.

Bemærk at Eva holder ferie og er bortrejst i perioderne 14.6.til 28.6 2016 samt 20.8 til 4.9.2016. I disse perioder kan hun kontaktes på email: formand@fragiltx.dk

Deltager betalingen bedes indbetalt i Danske Bank: reg.nr.: 1551 konto nr. 16721638 senest den 2. September 2016.

Skulle jeres kommune ønske at der fremsendes en elektronisk faktura bedes I kontakte vores kasserer Anni Hauerslev på kasserer@fragiltx.dk. Hun skal bruge EAN nr. og navn på kontaktperson/sagsbehandler, samt adresse på kommunen , som har bevilget kurset.

Vi håber at se mange af jer i Gjern til endnu en lærerig Fragilt X weekend.

Du kan downloade udskriftsvenlige udgaver af invitationen og programmet.

Hilsen
Bestyrelsen

Tilmelding til Gjern 2016

Ankomst torsdag koster 800,- ekstra per hus.
Prisen per person er 120,-.
Prisen per hund er 350,-.

Deltagere

Klik på knappen "Ny", for at tilføje flere deltagere.
Deltagerprisen er 200,- for børn og unge under 18 år og 800,- per voksen.
Bruges til at planlægge aktiviteter under kurset.

Deltagerbetalingen bedes indbetalt i Danske Bank, registreringsnummer 1551 kontonummer 16721638, senest den 2. September 2016.