Invitation til generalforsamling 2017

Foreningens generalforsamling bliver afholdt fredag d. 29. september 2017 kl. 20 på adressen:

Dayz Søhøjlandet
Lille Amerika 10
8883 Gjern

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab, samt fastsættelse af kontingent for næste år.
  Årsregnskab 2016-17 til godkendelse
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 200,00 pr. år.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
 6. Indkomne forslag fra medlemmerne
 7. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest seks uger inden generalforsamlingen.
 8. Valg til bestyrelsen
  Valg af formand (2 år) (Eva genopstiller)
  Valg af kasserer (1 år)
  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (2 år)
  Valg af 1 bestyrelsesmedlem (1 år)
  Valg af 2 suppleanter (1 år)
  På valg er Eva Bryld, (Formand, genopstiller), Anita Pedersen (Ordinært medlem, genopstiller ikke) og Marie-Louise Bjerg (ordinært medlem, genopstiller ikke). Desuden ønsker Frederik Raabye (ordinært medlem) og Anni Haurslev (Kasserer) at træde ud af bestyrelsen. Situationen er desværre den at kun formanden er tilbage. Alle medlemmer med overskud til at hjælpe foreningen opfordres derfor til at stille op til bestyrelsen som ordinært medlem eller suppleant til bestyrelsen.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen