Invitation til pårørendedage og forældregrupper d. 28. og 29. maj i København og Kolding

Kære medlemmer.

Det er en glæde at inviterer jer til pårørendedage, og som noget nyt laver vi samtidig gruppe for forældre.

Program begge dage:
11.00-11.15 Fælles Velkomst v/ Eva Bryld, Formand for Landsforeningen for Fragilt X Syndrom i Danmark.

11.15-12.30 ”Hvordan støtter du bedst FX familien?”. Oplæg for pårørende v/ psyk. Camilla Wulf-Andersen.

11.15-12.30 ”Sorgen og tankerne ved at få et Fragilt X barn”. Kun For forældre v/psyk. Jytte Lunding.

12.30-13.30 Foreningen byder på frokost incl. 1 øl eller vand. Samt Kaffe og Kage.

13.30-15.00 Udveksling af erfaringer, spørgsmål til psykologer.

I år finder det sted:
Lørdag d. 28. maj 2016. kl. 11-15.
Kennedy Centret / Center for Fragilt X ● Gamle Landevej 7-9. ● 2600 Glostrup.

Søndag d.29.maj 2016. kl.11-15.
Kvarterhuset ● Junghansvej 121 ● 6000 Kolding.

Tilmelding senest d.13 maj herunder eller til formand@fragiltx.dk

Oplys venligst om du/I er forældre, bedsteforældre, venner eller andet familie, så vi kan tilpasse dagen efter jer der deltager.

Har du spørgsmål om arrangementet så ring til: Formand Eva Bryld på 23490317.

Vi glæder os til nogle spændende dage.

Hilsen Bestyrelsen

Tilmelding til pårørendedage 2016