Invitation til generalforsamling 2015

Foreningens generalforsamling bliver afholdt fredag d. 25. september 2015 kl. 20 på adressen:

Dayz Søhøjlandet
Lille Amerika 10
8883 Gjern

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab, samt fastsættelse af kontingent for næste år.
  Årsregnskab 2014-15 til godkendelse
  Bestyrelsen foreslår uændret kr. 200,00 pr. år.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
  Ingen forslag fra bestyrelsen
 6. Indkomne forslag fra medlemmerne
  Ingen indkomne forslag fra medlemmerne.
 7. Valg til bestyrelsen
  På valg er :
  – Rikke Hansen – genopstilller ikke
  – Eva Bryld – Genopstilller
  – Marie-Louise Bjerg
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen