Temadage om Fragilt X Syndrom for fagpersoner og familier i Aarhus og København

Kære medlemmer,

Det er med stort glæde at vi her kan sende dele invitationen til fire temadage, der er lavet af fagpersonalet på Center for Fragilt X Syndrom på Kennedy Centret:

Temadag for fagpersoner i Aarhus d. 23. november 2016
Temadag for private/pårørende i Aarhus d. 24. november 2016

Temadag for fagpersoner i Glostrup d. 30. marts 2017
Temadag for private/pårørende i Glostrup d. 31. marts 2017

Det er en god mulighed for at få ny information om forskning og diverse redskaber til at håndtere hverdagen. Specielt til jer medlemmer der ikke deltager i familiekurset i Gjern.

Det var tidligere også Kennedy Centret der stod for disse arrangementer, så det er dejligt de nu får den arbejdsbyrde tilbage, så vi i bestyrelsen kan koncentrere os om andre ting vedrørende Fragilt X Syndrom.

Vi gør opmærksom på at medlemmer af foreningen kan deltage gratis, da betaler foreningen deltagergebyret. Det er derfor vigtigt at du ved tilmelding skriver din navn og medlemsnummer. Så afregner foreningen med Kennedy Centret. Husk: medlemskaber gælder husstanden. Skal du have andre fra familien eller venner med kan de med stor fordel melde sig ind i foreningen for 200 kr årligt. Du kan melde dig ind her.

Vi håber på nogle gode dage. Del endelig invitationen ud og send den gerne på email til sagsbehandlere, pædagoger og andre der har med jeres børn at gøre i hverdagen.

Med venlig hilsen

bestyrelsen