Landsforeningen for Fragilt X Syndrom i Danmark inviterer til pårørende/forældreaftener

Tider & Steder
Onsdag d. 8. september 2021 kl. 17-20 – Dråben, Gasværksvej 5, 5500 Middelfart
Onsdag d. 15. september 2021 kl. 17-20 – Kennedy Centret, Gamle Landevej 7, 2600 Glostrup
Onsdag d. 6. oktober 2021 kl. 17-20 – Hobro Idrætscenter, Amerikavej 22, 9500 Hobro

Det er gratis at deltage

Dette arrangement er KUN for foreningens medlemmer og Deres pårørende.

DETTE ARRANGEMENT ER IKKE FOR FAGPERONER

Pårørende/Forældreaftener henvender sig til:
Forældre og pårørende der er søskende, voksne, børn, samlever, ægtefælle eller på anden måde har en nær relation til børn/unge/voksne med Fragilt X syndrom.

Formål er at præsentere viden om Fragilt X. En viden som har til formål at ruste deltagerne til at møde og drage omsorg for og bidrage til trivsel og udviklingen hos menneskermed Fragilt X syndrom med fokus på deres særlige behov.

Foreløbigt program
17:00 – 18:00

  • Introduktion til Center for Fragilt X, hvem er vi, opgaver og formål.
  • Væsentlig viden om Fragilt X syndrom.
  • Hvordan støtter netværket og de pårørende bedst forældrene og familien?
    Ved læge Bitten Schönewolf-Greulich og neuropsykolog Susanne Holt Vineke, som
    begge er ansat i Center for Fragilt X, Klinisk Genetisk Klinik, Rigshospitalet.

18:00 – 19.00 Vi spiser og udveksler erfaringer

19:00 – 20:00 Vi deler os op
Lokale 1 – Forældre
Vi udveksler erfaringer og andet der fylder for tiden om livet med Fragilt X

Lokale 2 – Pårørende
Kom og hør om Fragilt X, og hvordan du/I bedst kan støtte og forstå Deres liv med
et barn/voksen med Fragilt X.

Socialrådgiver Gry Sørensen, Center for Fragilt X, Klinisk Genetisk Klinik, Rigshospitalet deltager i Middelfart og Glostrup.

Tilmelding og spørgsmål til Harriet Fabrin på mail Kasserer@fragiltx.dk eller mobil nr.: 24604477 med følgende oplysninger: Navn, medlemsnummer i foreningen, dato/sted og antal deltagere.

På vegne af Bestyrelsen
Eva Bryld

Invitation til pårørendedag og forældregruppe i Hobro

Kære medlemmer.

Søndag d.6.10.2019 kl. 12.00 – 16.30 er det en glæde at invitere jer til pårørendedag og samtidig laver vi en separat gruppe for forældre.

Hobro Idrætscenter
Amerikavej 22
9500 Hobro

Der vil være frokost kl. 12.00 og indskrivning.

Program:
12.45 – 13.00 Fælles velkomst v/ Harriet Fabrin, Landsforeningen for Fragilt X Syndrom i Danmark.

13.00 – 15.00 ”Hvordan støtter I bedst familien med Fragilt X”. Oplæg for pårørende
v/psyk. Jytte Lunding.

13.00 – 15.00 ”Hverdagsproblematikker og tanker der fylder”. Kun for forældre
v/Harriet Fabrin.

15.00 – 15.30 Kaffepause

15.30 – 16.30 Udveksling af erfaringer og spørgsmål til psykolog.

Det er GRATIS at deltage.

Tilmelding senest d. 15.09.19 til: kasserer@fragiltx.dk,
Oplys venligst om du/I er forældre, bedsteforældre, venner eller andet familie, så vi kan tilpasse dagen efter jer der deltager.

Vi glæder os til en spændende dag.

På vegne af bestyrelsen
Harriet Fabrin
Tlf. 24604477

Bliv klogere på Fragilt X syndrom i Hobro!

Landsforeningen for Fragilt X Syndrom i Danmark
inviterer til kursus for fagpersoner:
Mandag den 7. oktober 2019. Kl. 9.00 – 15.00
På: Hobro Idrætscenter • Amerikavej 22 • 9500 Hobro

Program for dagen
09:00-09:30 Indskrivning, morgenbrød, te og kaffe.

09:30-09.45 Velkomst ved Harriet Fabrin, fra Bestyrelsen i Landsforeningen for
Fragilt X Syndrom i Danmark.

09:45-12.30 Undervisning af Psyk. Jytte Lunding.
Hvorfor får man Fragilt X syndrom?
Hvad er forskellen på drenge og piger med FXS?
Hvad skal man overveje ved tilrettelæggelse af undervisning?
Håndtering af ængstelig og udad reagerende adfærd m.m.

12:30-13:30 Frokost og frisk luft.

13:30-14:45 Udveksling af erfaringer og svar på problematikker.

14:45-15:00 Evaluering og farvel.

Pris 200 kr. inkl. frokost, kaffe m.m.

Tilmelding senest den 15.09.2019 til Harriet Fabrin på mail til
kasserer@fragiltx.dk med følgende oplysninger: Institutionsnavn, fulde navn,
adresse, postnr., by og tlf.nr./e-mail.

Skriv gerne om du ønsker at blive tilmeldt privat eller som medarbejder i en
institution/skole/bosted m.m. og oplys om der skal opkræves betaling per
faktura eller EAN-nr.

På vegne af Bestyrelsen
Harriet Fabrin
Tlf. 24604477