Kursus for fagpersoner i 2023 – så er der nye datoer

Kære medlemmer,

Igen i år inviterer Landsforeningen Fragilt X Syndrom til Kursus for Fagpersoner. Der er nu lagt datoer i kalenderen – og det bliver på disse dage:

 • 2. maj i Glostrup (Kennedy Centret, Gl. Landevej 7, 2600 Glostrup)
 • 8. november i Middelfart (Dråben, Gasværksvej 5, 5500 Middelfart)
 • 9. november i Hobro (Rosendal Idrætsforum, Døstrupvej 23, 9500 Hobro)

———

Tilmelding: send mail til kasserer Jesper Bæk Overgaard på mail: kasserer@fragiltx.dk
(ved tilmelding bedes følgende oplyst: Institutionsnavn, adresse, postnr og by (samt navne på deltagerne). Oplys om du ønsker at blive tilmeldt som privat person eller som medarbejder i en institution. Endvidere oplys om deltager gebyr skal betales via en faktura eller via et EAN nummer.

——-

Fagpersondagen henvender sig til pædagoger, lærere, socialformidlere, socialrådgivere, ergo- & fysioterapeuter, sundhedsplejersker og UU-vejledere.

Formålet med dagen er at præsentere viden om Fragilt X syndrom – en viden som har til formål at ruste deltagerne til at møde og drage omsorg for at bidrage til trivsel og udviklingen hos børn, unge og voksne med Fragilt X syndrom. Der vil på kurset være særligt fokus på børn og unge, men der vil også blive perspektiveret til voksen målgruppen i det omfang at deltagernes spørgsmål og behov går i den retning.

Oplægsholderne på dagene er:

 • Eva Bryld (formand for Landsforeningen)
 • Læge Bitten Schönewolf-Greulich
 • Neuropsykolog Susanne Holt Vineke
 • Vicky Bæk Overgaard (næstformand for Landsforeningen.  

Vi deler her programmet for kurset til jer alle, så I kan dele denne mulighed med de fagpersoner, som I har berøring med til dagligt.


https://fragiltx.dk/wp-content/uploads/2023/03/Fagpersondag_FXS-2023.pdf


/ Bestyrelsen, 26.03.2023

Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Kære Medlemmer.

Foreningens generalforsamling bliver afholdt:
fredag d. 23. september 2022 kl.20.00

På adressen:
Sct. Knudsborg
Lille Brogårdsvej 12
5500 Middelfart.

Dagsorden

 1. Valg af Dirigent og Referent.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Formandens Beretning.
 4. Årsregnskab 2021-22 til godkendelse.
 5. Fastansættelse af kontingent.
  (Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200,00 kr.pr. År. Pr husstand).
 6. Forslag fra Bestyrelsen.
 7. Indkomne forslag fra Medlemmer.
  (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger inden generalforsamlingen.)
 8. Valg til bestyrelsen.
  Valg af kasserer (2 år):
  Harriet Fabrin genopstiller ikke.
  Valg af 1 bestyrelsesmedlem (2 år):
  Marie Louise genopstiller
  Valg af 2 suppleanter (1år)
  Valg af revisor og revisor suppleant (1 år).
 9. Eventuelt.

Familiekursus 2022

Kære Medlemmer.

Vi sender her invitationen og program til:
Fragilt X familiekursus 23/9 til 25/9 2022.
Det afholdes for 3.gang her:
Sct. Knudsborg
Lille Brogårdsvej 12
5500 Middelfart

Det bliver et gensyn med et store sted, hvor vi er alene og kan gøre det der er godt for
os:
25.000 m2 grund.
1.141 m2 hus.
26 soverum med eget bad/wc.
Strand lige udenfor vinduerne.
Desuden 3 feriehuse på grunden – til de familier, der IKKE kan bo sammen med andre.
BEMÆRK: Husdyr er IKKE tilladt.

På Feriepartner.dk kan I se hus nr.: M64310.
I år er der oplæg om lov og paragraffer – kend dine rettigheder.
Efter ønske fra jer medlemmer er der afsat mere tid til erfaringsudveksling både fælles og
i mødre og fædregruppe.

Der vil være ankomst fredag d.23/9 fra kl.14.00 til kl. 17.30
og afrejse søndag d.25/9 kl.12.00.
Prisen for kurset, mad og ophold men uden drikkevarer til måltiderne er samme pris som
sidste år, da vi igen har været heldige at modtage fondsmidler.
Voksen: 800 kr.
Børn: 200 kr. (under 18 år)
Har I specielle ønsker, bl.a. om eget hus bedes I ringe til Eva på: 23490317.
VIGTIGT: Sidste tilmelding er 16. september 2022.

Tilmelding på mail: formand@fragiltx.dk

Oplys venligst:
Fulde navn og alder på alle deltagere.
EAN nummer, hvis det skal betales af kommunen, samt navn på kommune og kontaktperson på kommunen.

Betaling senest d. 16/9-2022 på foreningens konto i Danske Bank:
Reg. Nr.:1551 konto nr.:16721638
NYT: Eller på MobilePay: 431347


Der vil hele weekenden være hoppeborg, alle former for baner med tog og biler,
kreaværksted, biograf, sjove skattejagter og ude aktiviteter.
Kokkeskole:
Alle unge og voksne kan deltage i kokkeskolen lørdag fra 9-12 ( der vil desuden være
behov for hjælp i forbindelse med andre måltider ). Giv gerne besked ved tilmelding eller
kontakt Eva på 23490317 for yderligere info.

Vi glæder os til at se mange af jer,
På vegne af Bestyrelsen,
Eva Bryld.