Landsforeningen for Fragilt X Syndrom i Danmark inviterer til pårørende/forældreaftener

Tider & Steder
Onsdag d. 8. september 2021 kl. 17-20 – Dråben, Gasværksvej 5, 5500 Middelfart
Onsdag d. 15. september 2021 kl. 17-20 – Kennedy Centret, Gamle Landevej 7, 2600 Glostrup
Onsdag d. 6. oktober 2021 kl. 17-20 – Hobro Idrætscenter, Amerikavej 22, 9500 Hobro

Det er gratis at deltage

Dette arrangement er KUN for foreningens medlemmer og Deres pårørende.

DETTE ARRANGEMENT ER IKKE FOR FAGPERONER

Pårørende/Forældreaftener henvender sig til:
Forældre og pårørende der er søskende, voksne, børn, samlever, ægtefælle eller på anden måde har en nær relation til børn/unge/voksne med Fragilt X syndrom.

Formål er at præsentere viden om Fragilt X. En viden som har til formål at ruste deltagerne til at møde og drage omsorg for og bidrage til trivsel og udviklingen hos menneskermed Fragilt X syndrom med fokus på deres særlige behov.

Foreløbigt program
17:00 – 18:00

 • Introduktion til Center for Fragilt X, hvem er vi, opgaver og formål.
 • Væsentlig viden om Fragilt X syndrom.
 • Hvordan støtter netværket og de pårørende bedst forældrene og familien?
  Ved læge Bitten Schönewolf-Greulich og neuropsykolog Susanne Holt Vineke, som
  begge er ansat i Center for Fragilt X, Klinisk Genetisk Klinik, Rigshospitalet.

18:00 – 19.00 Vi spiser og udveksler erfaringer

19:00 – 20:00 Vi deler os op
Lokale 1 – Forældre
Vi udveksler erfaringer og andet der fylder for tiden om livet med Fragilt X

Lokale 2 – Pårørende
Kom og hør om Fragilt X, og hvordan du/I bedst kan støtte og forstå Deres liv med
et barn/voksen med Fragilt X.

Socialrådgiver Gry Sørensen, Center for Fragilt X, Klinisk Genetisk Klinik, Rigshospitalet deltager i Middelfart og Glostrup.

Tilmelding og spørgsmål til Harriet Fabrin på mail Kasserer@fragiltx.dk eller mobil nr.: 24604477 med følgende oplysninger: Navn, medlemsnummer i foreningen, dato/sted og antal deltagere.

På vegne af Bestyrelsen
Eva Bryld

Fagpersonskurser 2021

Kære medlemmer.

Så inviterer foreningen til Fagpersonskursus.

Vi afholder kursus 3 steder i Danmark: 

8. September 2021 i Middelfart.

15. September 2021 i Glostrup. 

6. Oktober 2021 i Hobro.

Mail den til dit barns lærer/pædagog/socialrådgiver m.m. allerede nu – så de kan planlægge.

God Sommer.

På vegne af bestyrelsen 
Eva Bryld.Formand.

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Kære Medlemmer.

Foreningens generalforsamling bliver afholdt:
fredag d. 4. Oktober 2019 kl.20.00 på adressen:

Sct. Knudsborg
Lille Brogårdsvej 12
5500 Middelfart.

Dagsorden:

 1. Valg af Dirigent og referent.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Formandens Beretning.
 4. Årsregnskab 2017-18 til godkendelse.
  (Årsregnskab 2018-19 er udsat til godkendelse senest 31/12-19 efter aftale med ministeriet p.g.a. vores eksterne regnskabsdame, Methe Nielsen, desværre er afgået ved døden).
 5. Fastansættelse af kontigent.
  (Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200,00 kr pr. År. Pr hustand).
 6. Forslag fra Bestyrelsen.
 7.  Indkomne forslag fra Medlemmer.
  (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger inden generalforsamlingen.)
 8. Valg til bestyrelsen.
  Valg af formand:
  Eva Bryld genopstiller.
  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 
  Vicky Beck Overgaard genopstiller.
  Tinne Eilertsen ønsker ikke at genopstille.
  Valg af 2 suppleanter.(1år)
  Valg af revisor og revisorsuppleant.(1 år).
 9. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen