Kursus for fagpersoner i 2023 – så er der nye datoer

Kære medlemmer,

Igen i år inviterer Landsforeningen Fragilt X Syndrom til Kursus for Fagpersoner. Der er nu lagt datoer i kalenderen – og det bliver på disse dage:

  • 2. maj – Kennedy Centret, Gl. Landevej 7, 2600 Glostrup
  • 8. november i Middelfart
  • 9. november i Hobro

Fagpersondagen henvender sig til pædagoger, lærere, socialformidlere, socialrådgivere, ergo- & fysioterapeuter, sundhedsplejersker og UU-vejledere.

Formålet med dagen er at præsentere viden om Fragilt X syndrom – en viden som har til formål at ruste deltagerne til at møde og drage omsorg for at bidrage til trivsel og udviklingen hos børn, unge og voksne med Fragilt X syndrom. Der vil på kurset være særligt fokus på børn og unge, men der vil også blive perspektiveret til voksen målgruppen i det omfang at deltagernes spørgsmål og behov går i den retning.

Oplægsholderne på dagene er:

  • Eva Bryld (formand for Landsforeningen)
  • Læge Bitten Schönewolf-Greulich
  • Neuropsykolog Susanne Holt Vineke
  • Vicky Bæk Overgaard (næstformand for Landsforeningen.  

Vi deler her programmet for kurset til jer alle, så I kan dele denne mulighed med de fagpersoner, som I har berøring med til dagligt.


https://fragiltx.dk/wp-content/uploads/2023/03/Fagpersondag_FXS-2023.pdf


/ Bestyrelsen, 26.03.2023