Så er det tid til den årlige kontingent indbetaling


Kære medlem,

Vi håber du/I fortsat er glade for medlemskabet af Landsforeningen for Fragilt X syndrom i Danmark 😊

Som en del af medlemskabet har vi et årligt kontingent på kr. 200,00 pr. husstand, som vi bruger til at holde foreningens aktiviteter kørende.

Anmodningen om kontingent betaling udsendes via mail hvert år i Juli/August måned – og kontingentet kan altid indbetales enten ved

  1. MobilePay overførsel til 431347 eller
  2. at overføre via jeres netbank til foreningensbank konto 1551-16721638.

Kontingentet dækker perioden fra juli 2023 til juni 2024.

På bestyrelsens vegne,

Jesper Bæk Overgaard, kasserer