Indkaldelse til generalforsamling 2019

Kære Medlemmer.

Foreningens generalforsamling bliver afholdt:
fredag d. 4. Oktober 2019 kl.20.00 på adressen:

Sct. Knudsborg
Lille Brogårdsvej 12
5500 Middelfart.

Dagsorden:

 1. Valg af Dirigent og referent.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Formandens Beretning.
 4. Årsregnskab 2017-18 til godkendelse.
  (Årsregnskab 2018-19 er udsat til godkendelse senest 31/12-19 efter aftale med ministeriet p.g.a. vores eksterne regnskabsdame, Methe Nielsen, desværre er afgået ved døden).
 5. Fastansættelse af kontigent.
  (Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200,00 kr pr. År. Pr hustand).
 6. Forslag fra Bestyrelsen.
 7.  Indkomne forslag fra Medlemmer.
  (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger inden generalforsamlingen.)
 8. Valg til bestyrelsen.
  Valg af formand:
  Eva Bryld genopstiller.
  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 
  Vicky Beck Overgaard genopstiller.
  Tinne Eilertsen ønsker ikke at genopstille.
  Valg af 2 suppleanter.(1år)
  Valg af revisor og revisorsuppleant.(1 år).
 9. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Invitation til pårørendedag og forældregruppe i Hobro

Kære medlemmer.

Søndag d.6.10.2019 kl. 12.00 – 16.30 er det en glæde at invitere jer til pårørendedag og samtidig laver vi en separat gruppe for forældre.

Hobro Idrætscenter
Amerikavej 22
9500 Hobro

Der vil være frokost kl. 12.00 og indskrivning.

Program:
12.45 – 13.00 Fælles velkomst v/ Harriet Fabrin, Landsforeningen for Fragilt X Syndrom i Danmark.

13.00 – 15.00 ”Hvordan støtter I bedst familien med Fragilt X”. Oplæg for pårørende
v/psyk. Jytte Lunding.

13.00 – 15.00 ”Hverdagsproblematikker og tanker der fylder”. Kun for forældre
v/Harriet Fabrin.

15.00 – 15.30 Kaffepause

15.30 – 16.30 Udveksling af erfaringer og spørgsmål til psykolog.

Det er GRATIS at deltage.

Tilmelding senest d. 15.09.19 til: kasserer@fragiltx.dk,
Oplys venligst om du/I er forældre, bedsteforældre, venner eller andet familie, så vi kan tilpasse dagen efter jer der deltager.

Vi glæder os til en spændende dag.

På vegne af bestyrelsen
Harriet Fabrin
Tlf. 24604477

Bliv klogere på Fragilt X syndrom i Hobro!

Landsforeningen for Fragilt X Syndrom i Danmark
inviterer til kursus for fagpersoner:
Mandag den 7. oktober 2019. Kl. 9.00 – 15.00
På: Hobro Idrætscenter • Amerikavej 22 • 9500 Hobro

Program for dagen
09:00-09:30 Indskrivning, morgenbrød, te og kaffe.

09:30-09.45 Velkomst ved Harriet Fabrin, fra Bestyrelsen i Landsforeningen for
Fragilt X Syndrom i Danmark.

09:45-12.30 Undervisning af Psyk. Jytte Lunding.
Hvorfor får man Fragilt X syndrom?
Hvad er forskellen på drenge og piger med FXS?
Hvad skal man overveje ved tilrettelæggelse af undervisning?
Håndtering af ængstelig og udad reagerende adfærd m.m.

12:30-13:30 Frokost og frisk luft.

13:30-14:45 Udveksling af erfaringer og svar på problematikker.

14:45-15:00 Evaluering og farvel.

Pris 200 kr. inkl. frokost, kaffe m.m.

Tilmelding senest den 15.09.2019 til Harriet Fabrin på mail til
kasserer@fragiltx.dk med følgende oplysninger: Institutionsnavn, fulde navn,
adresse, postnr., by og tlf.nr./e-mail.

Skriv gerne om du ønsker at blive tilmeldt privat eller som medarbejder i en
institution/skole/bosted m.m. og oplys om der skal opkræves betaling per
faktura eller EAN-nr.

På vegne af Bestyrelsen
Harriet Fabrin
Tlf. 24604477