Fagpersonskurser 2021

Kære medlemmer.

Så inviterer foreningen til Fagpersonskursus.

Vi afholder kursus 3 steder i Danmark: 

8. September 2021 i Middelfart.

15. September 2021 i Glostrup. 

6. Oktober 2021 i Hobro.

Mail den til dit barns lærer/pædagog/socialrådgiver m.m. allerede nu – så de kan planlægge.

God Sommer.

På vegne af bestyrelsen 
Eva Bryld.Formand.

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Kære Medlemmer.

Foreningens generalforsamling bliver afholdt:
fredag d. 4. Oktober 2019 kl.20.00 på adressen:

Sct. Knudsborg
Lille Brogårdsvej 12
5500 Middelfart.

Dagsorden:

 1. Valg af Dirigent og referent.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Formandens Beretning.
 4. Årsregnskab 2017-18 til godkendelse.
  (Årsregnskab 2018-19 er udsat til godkendelse senest 31/12-19 efter aftale med ministeriet p.g.a. vores eksterne regnskabsdame, Methe Nielsen, desværre er afgået ved døden).
 5. Fastansættelse af kontigent.
  (Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200,00 kr pr. År. Pr hustand).
 6. Forslag fra Bestyrelsen.
 7.  Indkomne forslag fra Medlemmer.
  (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger inden generalforsamlingen.)
 8. Valg til bestyrelsen.
  Valg af formand:
  Eva Bryld genopstiller.
  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 
  Vicky Beck Overgaard genopstiller.
  Tinne Eilertsen ønsker ikke at genopstille.
  Valg af 2 suppleanter.(1år)
  Valg af revisor og revisorsuppleant.(1 år).
 9. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Invitation til pårørendedag og forældregruppe i Hobro

Kære medlemmer.

Søndag d.6.10.2019 kl. 12.00 – 16.30 er det en glæde at invitere jer til pårørendedag og samtidig laver vi en separat gruppe for forældre.

Hobro Idrætscenter
Amerikavej 22
9500 Hobro

Der vil være frokost kl. 12.00 og indskrivning.

Program:
12.45 – 13.00 Fælles velkomst v/ Harriet Fabrin, Landsforeningen for Fragilt X Syndrom i Danmark.

13.00 – 15.00 ”Hvordan støtter I bedst familien med Fragilt X”. Oplæg for pårørende
v/psyk. Jytte Lunding.

13.00 – 15.00 ”Hverdagsproblematikker og tanker der fylder”. Kun for forældre
v/Harriet Fabrin.

15.00 – 15.30 Kaffepause

15.30 – 16.30 Udveksling af erfaringer og spørgsmål til psykolog.

Det er GRATIS at deltage.

Tilmelding senest d. 15.09.19 til: kasserer@fragiltx.dk,
Oplys venligst om du/I er forældre, bedsteforældre, venner eller andet familie, så vi kan tilpasse dagen efter jer der deltager.

Vi glæder os til en spændende dag.

På vegne af bestyrelsen
Harriet Fabrin
Tlf. 24604477