Indkaldelse til generalforsamling 2019

Kære Medlemmer.

Foreningens generalforsamling bliver afholdt:
fredag d. 4. Oktober 2019 kl.20.00 på adressen:

Sct. Knudsborg
Lille Brogårdsvej 12
5500 Middelfart.

Dagsorden:

 1. Valg af Dirigent og referent.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Formandens Beretning.
 4. Årsregnskab 2017-18 til godkendelse.
  (Årsregnskab 2018-19 er udsat til godkendelse senest 31/12-19 efter aftale med ministeriet p.g.a. vores eksterne regnskabsdame, Methe Nielsen, desværre er afgået ved døden).
 5. Fastansættelse af kontigent.
  (Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200,00 kr pr. År. Pr hustand).
 6. Forslag fra Bestyrelsen.
 7.  Indkomne forslag fra Medlemmer.
  (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger inden generalforsamlingen.)
 8. Valg til bestyrelsen.
  Valg af formand:
  Eva Bryld genopstiller.
  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 
  Vicky Beck Overgaard genopstiller.
  Tinne Eilertsen ønsker ikke at genopstille.
  Valg af 2 suppleanter.(1år)
  Valg af revisor og revisorsuppleant.(1 år).
 9. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen