Indkaldelse til Generalforsamling 2021.

Kære Medlemmer.

Foreningens generalforsamling bliver afholdt:

fredag d. 24. september 2021 kl.20.00

På adressen:

Sct. Knudsborg

Lille Brogårdsvej 12

5500 Middelfart.

Dagsorden:

1.Valg af Dirigent og Referent.

2.Godkendelse af dagsorden.

3.Formandens Beretning.

4.Årsregnskab 2019-20 til godkendelse. (udsat grundet covid-19).

Årsregnskab 2020-21 til godkendelse.

5.Fastansættelse af kontingent.

(Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200,00 kr.pr. År. Pr husstand).

6.Forslag fra Bestyrelsen.

7.Indkomne forslag fra Medlemmer.

(Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger inden generalforsamlingen.)

8.Valg til bestyrelsen.

Valg af formand (2 år):

Eva Bryld genopstiller.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (2 år):

Vicky Beck Overgaard genopstiller.

Conni Lyngholm Thomsen ønsker ikke at genopstille.

Valg af 2 suppleanter(1år)

Valg af revisor og revisor suppleant (1 år).

9.Eventuelt.