Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Kære Medlemmer.

Foreningens generalforsamling bliver afholdt:
fredag d. 23. september 2022 kl.20.00

På adressen:
Sct. Knudsborg
Lille Brogårdsvej 12
5500 Middelfart.

Dagsorden

 1. Valg af Dirigent og Referent.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Formandens Beretning.
 4. Årsregnskab 2021-22 til godkendelse.
 5. Fastansættelse af kontingent.
  (Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200,00 kr.pr. År. Pr husstand).
 6. Forslag fra Bestyrelsen.
 7. Indkomne forslag fra Medlemmer.
  (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger inden generalforsamlingen.)
 8. Valg til bestyrelsen.
  Valg af kasserer (2 år):
  Harriet Fabrin genopstiller ikke.
  Valg af 1 bestyrelsesmedlem (2 år):
  Marie Louise genopstiller
  Valg af 2 suppleanter (1år)
  Valg af revisor og revisor suppleant (1 år).
 9. Eventuelt.