Informationsmateriale fra Center for Fragilt X

Center for Fragilt X på Kennedy Centret har udgivet en serie dansksproget informationsmateriale, omkring forskellige udfordringer bærere af og pårørende til personer med Fragilt X Syndrom mødes af i hverdagen.

Læs mere på Kennedy Centrets hjemmeside med informationsmateriale eller ser oversigten herunder:

De 10 vigtigste ting en lærer bør vide om fragilt X syndrom 
10 gode råd i hverdagen til at mindske overstimulering og ængstelse.

Er dit barn trodsigt eller blot ængstelig?
Denne artikel giver nogle gode råd til, hvordan man ved den rigtige adfærdsmæssige støtte kan hjælpe barnet eller den unge med fragilt X syndrom, med at opleve en følelse af kontrol og i sidste ende lære at håndtere sin egne reaktioner mere hensigtsmæssigt.

Håndtering af ængstelig adfærdhos børn og unge med fragilt X 
Denne artikel giver gode ideer til, hvordan man kan arbejde med mindske ængstelsen og udvikle mere hensigtsmæssige strategier til at håndtere svære situationer hos personen med fragilt X.

Livet som søskende til et barn med fragilt X syndrom 
Denne artikel har fokus på søskende til børn og unge med fragilt X syndrom. Omgivelserne kan hjælpe ved at være særlige opmærksomme på deres behov, men også forsøge at hjælpe søskende med hensigtsmæssige strategier, til at håndtere deres livssituation.

Søvnproblemer og fragilt X syndrom 
Denne artikel giver en række konkrete ideer til at overvinde søvnproblemer, da mange børn og unge med fragilt X kæmper med søvnforstyrrelser.

Søvnproblemer somårsag til adfærdsproblemer eller omvendt? 
Mange mennesker med fragilt X syndrom oplever søvnforstyrrelser med besvær med at falde i søvn eller hyppige opvågninger. Gennem indsatser målrettet enten reduktion af søvnproblemer eller adfærdsproblemer, ser det ud til at være muligt at mindske barnets samlede vanskeligheder.