Kursus for fagpersoner 2022

Landsforeningen for Fragilt X Syndrom i Danmark inviterer til Kursus for fagpersoner

Tid: Torsdag d. 16. juni 2022 kl. 8.30 til 16.00

Sted: Kennedy Centret, Gl. Landevej 7, 2600 Glostrup

Pris pr. person: Kr. 500,- inklusiv forplejning

Fagpersondagen henvender sig til: Pædagoger, lærere, socialformidlere, socialrådgivere, ergo-og fysioterapeuter, sundhedsplejersker og uu-vejledere.

—–

I 2022 afholdes tilsvarende kurser følgende datoer:

1. september i Middelfart

1. december i Hobro obs. ny dato

—–

Formål:

Formål med dagen er at præsentere viden om fragilt X. En viden, som har til formål at ruste deltagerne til at møde og drage omsorg for og bidrage til trivsel og udviklingen hos børn, unge og voksne. Der vil i undervisningen være særligt fokus på børn og unge, men perspektivering til voksne vil i et vist omfang kunne ske med udgangspunkt i deltagernes spørgsmål og behov.

Foreløbigt program

08:30 – 09:00 Indskrivning, morgenbrød, te og kaffe

09:00 – 09.15 Velkomst ved Eva Bryld, Formand for Landsforeningen for Fragilt X Syndrom i Danmark

09:15 – 09:45 Undervisning ved læge Bitten Schönewolf-Greulich ”Fragilt X syndrom genetik og karakteristika ved syndromet”

09:45 – 10:00 Kort pause

10:00 – 12:30 Undervisning ved neuropsykolog Susanne Holt Vineke Udvikling, udviklingsmæssige udfordringer og gennemgang af de forskelligespecifikke vanskeligheder, der optræder ved fragilt x.

Variation og forskellige måder Fragilt x manifesterer sig hos drenge og piger.

Tilrettelæggelse af hverdagen for mennesker med Fragilt x herunder, hvad er af særlig betydning for trivsel, læring og udvikling.

12:30 – 13:30 Frokost og frisk luft

13:30 – 13:45 Muligheder for medicinsk behandling ved læge Bitten Schönewolf-Greulich

13:45 – 15:00 Undervisning ved neuropsykolog Susanne Holt Vineke

Hvad ved vi om selvskade og udadreagerende adfærd – viden og konkret praksis – håndtering.

Særlige udfordringer og belastninger for forældre/familier med børn med fragilt x.

15.00 – 15.45 Undervisning i forældreperspektivet ved repræsentant fra Landsforeningens bestyrelse.

15:45 – 16:00 Evaluering og farvel

Undervisningsform og indhold

Dagen vil foregå som en vekselvirkning mellem faglige oplæg, mindre summepauser, drøftelser i grupper, hvor deltagerne relaterer de faglige oplæg til nuværende og fremadrettede praksis med opsamling i plenum samt mulighed for spørgsmål.

Hvis du har deltaget på kurset før kan du ikke regne med, at indholdet er væsentligt anderledes end ved tidligere kurser.

Undervisere/oplægsholdere

Overlæge, PhD, Bitten Schönewolf-Greulich, Specialist i klinisk børneneuropsykologi Susanne Holt Vineke. Begge ansat i Center for Fragilt X, Klinisk Genetisk Klinik, Rigshospitalet. Forældre fra bestyrelsen i Landsforeningen for Fragilt X Syndrom.

Tilmelding og spørgsmål til Harriet Fabrin på mail Kasserer@fragiltx.dk eller mobil nr.: 24604477 med følgende oplysninger: Institutionsnavn, fulde navn, adresse, postnr., by og tlf.nr./e-mail.

Skriv gerne om du ønsker at blive tilmeldt som privat eller medarbejder i en virksomhed og oplys om der skal opkræves betaling per faktura eller EAN-nr.

På vegne af Bestyrelsen

Eva Bryld