Nyt fra bestyrelsen januar 2016

Så fik vi, i bestyrelsen, taget hul på 2016 og vi håber at alle medlemmer er kommet godt ind i det nye år. Vi vil også byde nye medlemmer VELKOMMEN.

Vi havde et rigtigt godt og konstruktivt bestyrelsesmøde d.9.1.2016, hvor vi fik planlagt året for foreningsarbejdet.

Familiekursus i Gjern, vil blive afholdt fra d.30.9-2.10.2016. Igen i år har vi været heldige og har får ekstra midler som gør at, deltagerbetalingen bliver som sidste år: 800 kr. for voksne og 200 kr. for børn. Hvis der er nogle medlemmer der har forslag til emner, er I stadig velkomne til at kontakte bestyrelsen. Foreløbigt arbejder vi på emner som: Pigegruppe, kommunikation, sorg, m.m.

Sidste år havde vi et fantastisk arrangement og vi håber at se mange af jer i Gjern, til nogle lærerige dage.

Pårørendedage vil blive afholdt i Kolding i maj og Glostrup i juni, fra kl.10 til 14. I kan forvente en invitation med tilmelding i starten af april. De endelige datoer ligger ikke fast endnu, men det vil vi informere om så snart det er på plads. Husk, det er gratis deltage og det giver en oplagt mulighed for at ”netværke” familier imellem. Foreningen sørger for forplejning og der vil være oplæg fra fagpersoner. Vi glæder os til at se jer og jeres familier.

I forhold til vores facebookside, er det rigtigt godt at se, at den er aktiv og at I hver især kommermed input, billeder osv. Det er super godt at gruppen bliver brugt på at, udveksle erfaringer, gode som dårlige. I samme forbindelse vil jeg også nævne at, nogle medlemmer ikke er interesseret i at, andre medlemmer tager billeder af dem og deres børn, ved forenings arrangementer og ligger i Facebook gruppen. Jeg vil derfor opfordre til at, man spørger de medlemmer som man tager billeder af eller sammen med, inden de ligges ud på Facebook.

Til sidst vil jeg, kort, præsentere mig selv, til dem af jer, der ikke kender mig. Jeg hedder Anita og er 34 år. Jeg stillede, ved sidste generalforsamling, op til posten som næsteformand og blev valgt…hurra for det. Jeg har 2 skønne børn, henholdsvis en dreng på 12 år og en pige på 4 år, begge med en fuldmutation af FX. Jeg er bosat i Odense og er også at finde i vores facebook gruppe.

I kan glæde jer til næste nyhedsbrev som kommer i starten af maj.

Venlig Hilsen

Anita Stærk Pedersen, Næstformand