Nyt fra bestyrelsen januar 2016

Vi håber at alle medlemmer er kommet godt ind i det nye år.

Når du logger ind på websitet, kan du som medlem, se referatet fra lørdagens bestyrelsesmøde. Blandt emnerne var evaluering af familiekurset i Gjern 2015, arrangementer i 2016, det europæiske samarbejde og forbedret kommunikation.

Foreningen planlægger at holde pårørendedage/informationsmøder to lørdage i maj (Kolding) og Glostrup (Juni).

Det var en stor succes at sænke deltagerprisen på familiekurset i 2015. Vi er så heldige at vi igen i år har mulighed for, at holde priserne på 200 kr for børn under 18 år og 800 kr for voksne. Datoerne for årets kursus bliver 30. september til 2. oktober 2016 og stedet vil igen være Dayz Søhøjlandet i Gjern.

Første weekend i november er vi værter for det Europæiske netværks årlige Fragilt X konference i København. Der vil komme repræsentanter fra ca. 15 europæiske FX foreninger.

Mere information om de forskellige arrangementer følger i løbet af foråret.

Kontakt webmaster@fragiltx.dk, hvis du har problemer med at logge ind på websitet.

Læs referatet fra bestyrelsesmødet (Kræver login)

Invitation til generalforsamling 2015

Foreningens generalforsamling bliver afholdt fredag d. 25. september 2015 kl. 20 på adressen:

Dayz Søhøjlandet
Lille Amerika 10
8883 Gjern

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab, samt fastsættelse af kontingent for næste år.
  Årsregnskab 2014-15 til godkendelse
  Bestyrelsen foreslår uændret kr. 200,00 pr. år.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
  Ingen forslag fra bestyrelsen
 6. Indkomne forslag fra medlemmerne
  Ingen indkomne forslag fra medlemmerne.
 7. Valg til bestyrelsen
  På valg er :
  – Rikke Hansen – genopstilller ikke
  – Eva Bryld – Genopstilller
  – Marie-Louise Bjerg
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Invitation til Fragilt X familiekursus 2015

Kære medlemmer

Her er invitation og program til Fragilt X familiekursus 2015.

Tid og sted

BEMÆRK: I år afholdes kurset fra fredag den 25.september til søndag den 27. september 2015.

Det afholdes:
Dayz, Søhøjlandet
Lille Amerika 10
8883 Gjern

Weekenden vil indeholde en blanding af oplæg fra eksperter med viden om Fragilt X, foredrag, undervisning, workshops, viden udvikling og hyggeligt samvær med andre Fragilt X familier. Se det vedlagte program for detaljer.

Ankomst

Der vil være ankomst til husene fredag 25. september  fra kl.15.00 (kurset starter kl.18.00)

Afrejse

Afrejse søndag 27. september  fra kl.13.00 (husene skal dog forlades kl.12.00).

Ønsker I at ankomme torsdag kan dette tilkøbes for 600-1000 kr. pr. hus (uden mad) pris efter husstørrelse. (skriv til Eva på formand@fragiltx.dk for info.)

Pris

Prisen for kurset, mad og ophold i 2,3,4 eller 6 personers hus, men uden drikkevarer til måltiderne er nedsat yderligere i år, da vi i år har modtaget ekstra fondsmidler:

 • Voksen: 800,00 kr. pr. person
 • Børn: 200,00 kr. pr. barn (Gælder alle under 18 år).
 • Hund:  350,00 kr. (skal oplyses ved tilmelding)

HUSK: sengelinned og håndklæder (ellers kan det lejes for 120,00 kr. Skal bestilles ved tilmelding) Specielle ønsker om at dele hus m.m. skal aftales med Eva, IKKE direkte til Søhøjlandet. Dette gælder også ønsker om speciel kost, huse med børneudstyr m.m.

Spørgsmål og tilmelding

Har I spørgsmål til kurset generelt så kontakt Eva på telefon 2349 0317 eller på mail: formand@fragiltx.dk PÅ DENNE MAIL SKAL I OGSÅ TILMELDE JER !!

Oplys venligst:

 • Medlemsnummer.
 • Fulde navne og alder på alle der deltager.
 • Gerne hvem der er fuldmuteret (af hensyn til planlægning af lege og udendørs aktiviteter).
 • Hvem der ønsker at bo sammen, have huse ved siden af hinanden m.m.

Bemærk at Eva holder ferie og er bortrejst i perioden 18.7.15 – 9.8.15. I denne periode kan hun kontaktes på email.

Betaling

Deltager betalingen bedes indbetalt på foreningens bankkonto senest den 5. September 2015:

Danske Bank
Reg. nr: 1551
Kontonr. 16721638

Skulle jeres kommune ønske at der fremsendes en elektronisk faktura bedes I kontakte vores kasserer Anni Hauerslev på kasserer@fragiltx.dk. Hun skal bruge EAN-nr. og navn på kontaktperson/sagsbehandler på kommunen, som har bevilget kurset.

Vi håber at se mange af jer i Gjern til endnu en lærerig Fragilt X weekend.

Hilsen

Bestyrelsen

Hvis du skal udskrive invitation eller program, kan du downloade en udskriftsvenlig udgave af Invitation til familiekursus i Gjern 2015 og Program for familiekursus i Gjern 2015.