Bestyrelsens Jule- og Nytårsbrev 2011/2012

Kære medlemmer og jeres familier

Så er det blevet tid til den årlige julehilsen fra Bestyrelsen, med lidt om året der er gået.
Vi har på vores bestyrelsesmøder bl.a. arbejdet med:

  • Etablering af email udsendelser bl.a. ved udsendelse af kursus invitation.
  • Debat om manglende bevillinger ved kursusdeltagelse for medlemmer.
  • Overgang til netbank og nye systemer ang. Økonomi.
  • Tilrettelæggelse af Kursus i Gjern for familier med fragilt X 2011.
  • Tilrettelæggelse af kursus for fagpersoner i Jylland og på Sjælland.
  • Debat om de mange besparelser på merudgifter m.m. der rammer vores familier.
  • Debat om fonde m.m. for at forbedre økonomien ved afslag på kursusbevillinger m.m.
  • Fremover vil vi deltage i Europæisk samarbejder med andre Fragilt X foreninger.

Ja, det har været et år med mange spændende arbejdsopgaver.

Vores formand, Eva Bryld har deltaget i en arbejdsgruppe omkring Kennedy Centrets overgang til Region Hovedstaden. Dette sammen med andre formænd for små handikapforeninger. Arbejdet forsætter i 2012. Det er for familier med fragilt X vigtigt at alle kan komme på Kennedy Centret til udredning eller familierådgivning, testning ,m.m. uanset hvor i landet man bor , altså også hvis man bor uden for Region hovedstaden.

Kurset i Gjern i november var som altid en fantastisk weekend, for de familier der deltog. Der var spændende workshops og der blev udvekslet erfaringer om hverdagsproblematikker m.m.
Vi håber at kunne lave endnu et kursus i Gjern i november i 2012. Sæt X i kalenderen allerede nu Fra den 9. til 11. november 2012. Har I nogle forslag til workshops eller foredragsholdere så send en mail til formanden.

Vi ved også i bestyrelsen, at vores første bestyrelsesmøde i januar 2012 bl.a. skal bruges til en snak om fundraising, ansøgning af tipsmidler m.m.

Mange vil have svært ved at få kurset bevilliget pga. besparelser, så det er nu vi i vores familier skal tænke anderledes. Kan vi som familie søge fonde for at komme med på kurset ?

Vi har i bestyrelsen stadig nogle arrangementer vi ikke nåede i 2011, som vi har lovet jer.
Nemlig at lave aften arrangementer (Sjælland og Jylland) for pårørende til familier med Fragilt X.
Det gør vi så i 2012.

Det har været et spændende og arbejdsomt år med mange udfordringer. Dette da kommunerne skal spare. Flere bestyrelsesmedlemmer er blevet kontaktet af medlemmer der havde brug for en snak ang. Bl.a. frataget merudgifter, mistet tabt arbejdsfortjeneste, mistet aflastning og afslag ved ansøgning om bevilling af kursus.

Vi ved også i bestyrelsen, at vores første bestyrelsesmøde i januar 2012 bl.a. skal bruges til en snak om fundraising, ansøgning af tipsmidler m.m. Desuden skal vi planlægge det næste års arbejde og evaluere kurset i Gjern 2011.

De sidste år er kommunikationen virkelig vokset i vores forening. Dette specielt på Facebook, hvor mange vælger at blive venner, og den vej chatte sammen.
Vi har desuden vores egen gruppe: Landsforeningen for Fragilt X  på facebook– her skal man søge om at blive godkendt, da det er et privat forum.

Vi har desuden vores hjemmeside www. fragiltx.dk  Som jeg endnu engang vil opfordre alle medlemmer til at bruge aktivt.

Desuden kan I gå ind på www.fragilex.eu her kan I se hjemmesider for de andre FragiltX foreninger i Europa, der er også god information og delte erfaringer m.m.

Husk at I altid er velkommen, til at kontakte bestyrelsen, hvis I har emner I ønsker vi tager op.
Vi vil gerne ønske jer alle.

EN RIGTIG GLÆDELIG JUL
&
ET GODT NYTÅR.
Masser af Julehilsener
Fra Bestyrelsen i landsforeningen for Fragilt X syndrom.

Julehilsen fra Formanden

Kære alle

Som formand ønsker jeg, sammen med resten af bestyrelsen, alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår.

Jeg glæder mig meget til arbejdet i bestyrelsen igen i det kommende år, og især til at være med til at arrangere weekenden i november 2010.

Både fordi det er 10 år siden at familie kurset startede, men også fordi jeg har håb om, at nogle forældre der har voksne børn med Fragilt X, kunne finde på at kigge forbi Søhøjlandet i Gjern i november 2010.

Bestyrelsen skylder en stor tak til kursusudvalget, Eva Bryld og Conni Thomsen, som har lagt utrolig meget arbejde i, at arrangere en forrygende god weekend, med mange gode indslag og work shops.

Ligeledes skal Dion Rønne have tak for alle de timer han har brugt på at, dels opdatere vores gamle hjemmeside, men også at have kreeret en helt ny hjemmeside som nu er i luften. En god ide at besøge den på www.fragiltx.dk. Et flot arbejde.
Det er muligt at logge ind i et lukket forum, hvor der kan skrives medlemmerne imellem.
Også en stor tak til Dions kone Marianne, som har måttet undvære sin mand under hele dette store arbejde.

Bestyrelsen ser ud som følger:

Formand Karin Glenaa Gregersen
Kasserer Tony Rank
Best.medlem Hanne Bryld Tange
Best.medlem Karina Lyngholm Thomsen
Best.medlem Anni Valgaard Hauerslev
Suppleant Eva Bryld
Suppleant Conni Lyngholm Thomsen
Suppleant Anne Holck-Christiansen

Med venlig hilsen

Kursusweekenden 2009

Kære medlemmer.

Tiden nærmer sig for foreningens årlige kursus-weekend.
Reserver derfor dagene: Fredag d. 6., lørdag d. 7. og søndag d. 8. november,
hvor vi mødes i:
DanParcs Søhøjlandet
Lille Amerika 10
8883 Gjern

Weekenden vil indeholde en blanding af undervisning, oplæg fra div. eksperter,
diskussioner, viden udveksling og hyggeligt samvær.

Vi gentager tidligere års succes med 2 overnatninger, som vi konstaterede var mindre stressende for såvel børn som voksne, d.v.s.:
ankomst fredag fra kl. 13.00 (kurset starter kl.18.00)
og afgang søndag ved middagstid efter frokost (check ud kl. 12.00 ).

HUSK: sengelinned og håndklæde! (ellers kr. 75,-).
Ønsker om at dele hus m.m. skal aftales med Eva Bryld (ikke direkte)
Prisen for ophold i 4 el. 6 personers hus, inkl. mad, men uden drikkevarer til måltiderne:

Voksne: kr. 2.900,00 pr. person
Børn: kr. 1.450,00 pr. person (børn under 12 år)

Returner hurtigst muligt nedenstående slip med oplysninger om hvor mange I deltager.
(Beløbet indbetales på foreningens girokonto: Reg.nr. 1551 konto nr. 1672 1638)
Er det kommunen der indbetaler, så bed den venligst anføre, hvem der betales for.
Skulle kommunen mod forventning give afslag, bedes I få dette skriftligt.
På gensyn i november.
——————————————————————————————————————
Vi, medlem nr.: ………. deltager kursus-weekend 6. – 8. november 2009 med:
Voksne (antal/navne): …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
Børn (antal/navne): .……………………………………………………………………………….

Samlet pris kr. ……….. indbetales på foreningens giro: Reg.nr. 1551 konto nr. 1672 1638.
Slippen sendes til:
Eva Bryld,
Ådalsparkvej 35 st.th.;
2970 Hørsholm
INDEN 15. oktober
eller tilsvarende oplysninger mailes til: evabryld@hotmail.com
Kursusudvalget kan desuden kontaktes på: 8842 8904 eller 23490317.