Mulighed for at søge Hertzsprungs Legat

Hvem kan søge?

Hertzsprungs Legat er under nedlæggelse og uddeler derfor i 2017 et antal legater til voksne og børn med udviklingshæmning, samt til forældre til mindreårige børn med udviklingshæmning (0-17 år).

Hovedparten af legaterne vil blive udloddede til enkeltpersoner og i mindre grad til almennyttige formål for udviklingshæmmede.

Legatstørrelser forventes at ligge på 1.000-10.000 kr.

Hvad kan man søge til?

Legatet støtter mennesker med udviklingshæmning og der kan søges til næsten alle formål. Det kunne eksempelvis være ansøgninger om støtte til ferier, aktiviteter, anskaffelser (eks. computer/ipad, senge, cykler, tøj og meget mere), fritidsinteresser/aktiviteter, og ophold på eks. efterskole og højskole. Listen er ikke udtømmende.

Der ydes dog ikke støtte til:

  • betaling af ledsagelse og udgifter ved at medtage ledsager
  • udgifter, der er en offentlig opgave.

Almennyttige formål skal være målrettede mennesker med udviklingshæmning. Andre handicapgrupper vil ikke kunne komme i betragtning.

Hvad lægges der vægt på?

  • At ansøger (barn eller voksen) er udviklingshæmmet.
  • Ansøgers generelle økonomiske situation, herunder indkomst og formue.
  • Ansøgers manglende mulighed for at selv at anskaffe sig det ansøgte.
  • Om et legat vil medvirke til at det ansøgte kan anskaffes.

Ved tildeling af legat skal legatmodtager oplyse cpr. nr. til Landsforeningen LEV. Dette er en betingelse for at legatet kan udbetales. Ved almennyttige formål skal CVR nummer oplyses.

Ansøgningsfrist 1. oktober 2017 via Ansøgningsskema til Hertzsprungs Legat. Spørgsmål rettes til Sonja Pelle Nielsen i LEVs sekretariat.

Ansøgninger sendes til LEV, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup eller lev@lev.dk senest d. 1. oktober 2017. Ansøgninger behandles snarest derefter og der udsendes beslutninger pr. mail omkring 15. oktober.

Med venlig hilsen
Sonja Pelle Nielsen

Landsforeningen LEV
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Tlf. 3635 9696
www.lev.dk